Spelberoende

Space XY » Spelberoende

SpaceXYGame.comprioriterar vi våra användares välbefinnande och strävar efter att tillhandahålla en säker och njutbar spelmiljö. Den här sidan syftar till att belysa spelberoende, dess tecken och tillgänglig support. Vårt mål är att öka medvetenheten om ansvarsfullt spelande och säkerställa välfärden för vårt samhälle.

Spelberoende är ett allvarligt tillstånd som drabbar individer globalt. Det hänvisar till det tvångsmässiga suget att spela trots negativa konsekvenser. Att känna igen tecknen på spelberoende är avgörande för att tidigt ingripa och söka hjälp. Här är några vanliga indikatorer på spelberoende:

 • Upptagen av spel: Tänker ständigt på spel, planerar nästa session eller minns tidigare vinster eller förluster.
 • Förlust av kontroll: Oförmåga att kontrollera eller sluta spela, även när du försöker göra det.
 • Eskalerande satsningar: Behöver satsa ökande summor pengar för att uppnå samma nivå av spänning eller tillfredsställelse.
 • Försumma ansvar: Prioritera spelande framför arbete, familj, relationer och andra väsentliga skyldigheter.
 • Jaga förluster: Spela kontinuerligt i ett försök att återvinna tidigare förluster, vilket leder till djupare ekonomiska problem.
 • Socialt tillbakadragande: Att dra sig tillbaka från sociala aktiviteter, hobbyer eller andra intressen för att ägna mer tid åt spelande.
 • Finansiella problem: Att samla på sig betydande skulder, låna pengar eller uppleva finansiell instabilitet på grund av spelförluster.
 • Humörsvängningar: Upplever extrema toppar eller dalar baserat på spelresultat, vilket leder till irritabilitet, ångest eller depression.
 • Bedrägligt beteende: Att delta i hemlighetsfullt eller bedrägligt beteende för att dölja omfattningen av spelaktiviteter.
 • Misslyckade försök att sluta: Göra upprepade misslyckade försök att minska eller sluta spela.
 • Förlust av intresse: Att tappa intresset för tidigare gjorda hobbyer eller aktiviteter som inte involverar spel.
 • Använd spelande som en flykt: Använd spelande som ett sätt att undkomma stress, depression eller andra känslomässiga svårigheter.
 • Låna eller stjäla pengar: Att vända sig till att låna pengar från andra eller ägna sig åt illegala aktiviteter för att finansiera spelvanor.
 • Ansträngda relationer: Upplever konflikter, ansträngda relationer eller till och med separation på grund av spelrelaterade problem.
 • Fysisk och känslomässig ångest: Upplever fysiska symtom som sömnlöshet, huvudvärk eller ångest relaterade till spel.

Att förstå när du eller någon du känner behöver hjälp från spelberoende är avgörande för återhämtning och för att söka stöd.

Hjälp för spelberoende över hela världen

GamCare http://www.gamcare.org.uk/ 0808 8020 133 Storbritannien
Anonyma spelare www.gamblersanonymous.org/ga/ Storbritannien
BeGambleAware www.begambleaware.org 0808 8020 133 Storbritannien
Gioca-Responsabile www.gioca-responsabile.it 800 151 000 Italien
Società Italiana di Intervento sulle Patologie Compulsive www.siipac.it 800 031 579 Italien
Numero verde nazionale TVNGA dal lunedì al venerdì dalle malm 10.00 alle malm 16.00 800 558 822 Italien
Associazionee Giocatori Anonimi www.giocatorianonimi.org 338-1271215 Italien
Jogadores anônimos do Brasil jogadoresanonimos.com.br Kontakt SP: (11) 3229-1023

Kontakt RJ: (21) 25164672

Brasilien
Proteção ao Jogador www.srij.turismodeportugal.pt Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, órgão do Turismo de Portugal.

Linha Vida nummer: 1414

[email protected]

O aconselhamento telefônico funciona todos os dias, das 10h às 18h.

Brasilien
Jugadores Anónimos www.jugadoresanonimos.org 670 691 513 LATAM
Spelansvarig – Argentina juegoresponsable.com.ar LATAM
GamCare www.gamcare.org.uk 0808 8020 133 Japan
BeGambleAware www.begambleaware.org 0808 8020 133 Japan
Stödlinjen.se www.stodlinjen.se 020-81 91 00 Japan

Hur förstår man att man behöver hjälp från spelberoende?

Att inse behovet av hjälp är det första steget mot att övervinna spelberoende. Här är några indikatorer som tyder på att du kan behöva hjälp:

 • Förlust av kontroll: Du tycker att det är svårt att kontrollera eller stoppa ditt spelbeteende, även när du verkligen vill sluta.
 • Negativa konsekvenser: Spelande har resulterat i betydande ekonomiska, personliga eller känslomässiga problem i ditt liv.
 • Misslyckade försök att sluta: Trots upprepade ansträngningar har du inte lyckats minska eller eliminera dina spelvanor.
 • Abstinenssymtom: Rastlöshet, irritabilitet eller humörsvängningar vid försök att minska eller sluta spela.
 • Besatthet av hasardspel: Tankar om hasardspel upptar en betydande del av din tid och påverkar dina dagliga aktiviteter, relationer och övergripande välbefinnande.
 • Bedrägeri och sekretess: Delta i bedrägligt beteende, som att dölja omfattningen av dina spelaktiviteter för andra.
 • Finansiell instabilitet: Upplever ekonomiska svårigheter, samlar på sig skulder eller tar till desperata åtgärder för att finansiera dina spelvanor.

Om du identifierar dig med dessa tecken är det avgörande att söka hjälp och stöd från professionella och stödnätverk som är specialiserade på att behandla spelberoende.

På SpaceXYGame.com är vi engagerade i att främja ansvarsfullt spelande och säkerställa en säker spelmiljö. Vi tillhandahåller resurser och vägledning för att hjälpa individer som står inför spelberoende på deras resa mot tillfrisknande.

Resurser för spelberoende

Spelberoende är ett utbrett problem som påverkar individer och deras familjer runt om i världen. Det kan leda till ekonomiska problem, ansträngda relationer och svår känslomässig ångest. Flera organisationer inser behovet av stöd och behandling och har ägnat sig åt att hjälpa dem som kämpar med spelberoende. I den här artikeln kommer vi att utforska några av de framträdande resurserna som är tillgängliga för individer som söker hjälp. Från hjälplinjer till rådgivningstjänster ger dessa organisationer vägledning och stöd till både problemspelare och deras nära och kära.

Spelberoende är ett allvarligt problem som ofta går obemärkt förbi tills det går utom kontroll. Det är avgörande för individer att inse att hjälp finns och att de inte behöver möta sina kamper ensamma. Att söka stöd är det första steget mot återhämtning, och det finns många resurser som erbjuder hjälp speciellt anpassad för spelberoende.

Nationellt nätverk för problemspelande hjälplinje

National Problem Gambling Helpline Network, som drivs av National Council on Problem Gambling (NCPG), är en viktig resurs för individer som söker hjälp för spelberoende. Genom att ringa 800-522-4700 kan individer få tillgång till en konfidentiell hotline som ger information om lokala resurser som finns tillgängliga i deras område. Utbildade yrkesmän finns tillgängliga för att erbjuda vägledning och stöd, för att säkerställa att de som ringer får den hjälp de behöver.

Anonyma spelare (GA)

Gamblers Anonymous (GA) är en välkänd organisation som grundades 1957 och som ger stöd till individer som kämpar mot spelberoende. GA verkar genom lokala grupper som samlas på olika platser över hela världen. Det enda kravet för att gå med i GA är viljan att sluta spela. Organisationen följer ett 12-stegsprogram, liknande det för Anonyma Alkoholister, för att hjälpa individer att återhämta sig från spelproblem. Programmet erbjuder ett strukturerat tillvägagångssätt som uppmuntrar individer att övervinna sitt beroende och undvika återfall. Förutom Anonyma Gamblers finns det även stödgrupper tillgängliga för nära och kära (Gam-Anon) och barn till problemspelare (Gam-A-Teen).

GamCare

För individer som är bosatta i Storbritannien erbjuder GamCare värdefull rådgivning och vägledning för dem som kämpar med spelproblem. Som en industrifinansierad välgörenhetsorganisation ger GamCare icke-dömande stöd till individer och deras familjer. Organisationen driver en hjälptelefon (0808 8020 133) som erbjuder konfidentiell hjälp och rådgivning. GamCares dedikerade team av professionella hjälper individer att navigera i sitt beroende, utforska behandlingsalternativ och utveckla strategier för att övervinna spelrelaterade problem.

Substansmissbruk och Mental Health Services Administration (SAMHSA)

The Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) (https://www.samhsa.gov/find-help/national-helpline/) är en folkhälsomyndighet inom US Department of Health & Human Services. SAMHSA erbjuder en gratis och konfidentiell nationell hjälplinje (1-800-662-4357) som fungerar 24/7, och ger hjälp till individer och familjer som står inför psykiska störningar, inklusive spelberoende. Hjälplinjen erbjuder information, stöd och behandlingshänvisningar på både engelska och spanska. Genom att kontakta SAMHSA kan individer få tillgång till värdefulla resurser för att hjälpa dem på deras resa mot återhämtning.

Nationella rådet för spelproblem

National Council on Problem Gambling (NCPG) (http://www.ncpgambling.org) är en oberoende organisation som förespråkar problemspelare och deras familjer. NCPG syftar till att öka medvetenheten om spelberoende och minska stigmatiseringen av att söka hjälp. Deras webbplats fungerar som en värdefull resurs och ger omfattande information om spelproblem, behandlingsalternativ och tillgängliga rådgivare i hela USA. Genom att besöka NCPG:s webbplats kan individer få en djupare förståelse för sitt beroende och hitta det stöd som behövs för att övervinna det.

Slutsats

Spelberoende är ett allvarligt problem som kan ha en betydande inverkan på individers liv. Att känna igen tecknen på spelberoende och förstå när man ska söka hjälp är avgörande för att övervinna denna utmaning. På SpaceXYGame.com prioriterar vi våra användares välbefinnande och främjar ansvarsfulla spelmetoder.

Space XY-spel
Alla rättigheter till varumärkesägande, varumärkesidentitet och spelägande tillhör leverantören BGaming - https://www.bgaming.com/ | © Copyright 2023 spacexygame.com
sv_SESwedish